Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2021, 6097andere beschikkingBeschikking De Overtoom 16, Heerhugowaard

WET BODEMBESCHERMING

 

Beschikking

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, naar aanleiding van een ingediend evaluatierapport, ingestemd met de uitgevoerde sanering op de locatie De Overtoom 16 te Heerhugowaard.

 

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 22 juli tot 2 september 2021 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

 

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de heer M. Ait Blal , tel.: 088-102 1300.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.