Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 6080omgevingsvergunningProvincie Zuid Holland, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Kilkade 12 te Dordrecht

Kennisgeving aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, maken bekend dat zij op een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

 

Aanvraag:

Z-21-392706

Activiteit:

  •  

    Planologisch afwijken

    Milieu, oprichten van een inrichting

Voor: Omgevingsverg. Julianahaven Recycling Dordrecht

Locatie: Kilkade 12 te Dordrecht

Datum ontvangst: 10 juni 2021

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over deze aanvraag hebben beslist. Die beslissing wordt eveneens bekend gemaakt.