Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2021, 6019omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor KruisVeld Drenthe B.V. voor het bouwen van twee waterbassins

Op 8 juli 2021 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van KruisVeld Drenthe B.V., Dreef 1 te Tweede Exloërmond. De aanvraag betreft het bouwen van twee waterbassins/silo’s en keerwanden van legioblokken.

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.