Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 5989omgevingsvergunningKennisgeving beschikking hogere grenswaarden Reconstructie N211 / Wippolderlaan (9999183673) Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet geluidhinder

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 5 juli 2021 een verzoek ontvangen om een besluit te nemen betreffende de vaststelling van hogere grenswaarden verkeerslawaai op grond van de Wet geluidhinder in verband met de reconstructie van de N211 (Wippolderlaan) tussen de aansluiting rijksweg A4/Knooppunt Harnaschpolder en de N222 De Westlandroute in de gemeenten Midden-Delfland en Westland.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de hogere grenswaarden vast te stellen.

 

Inzage

U kunt de beschikking en de overige relevante stukken van 30 juli 2021 tot en met 10 september 2021 inzien op werkdagen:

- de gemeente Westland, het gemeentekantoor Naaldwijk, Stokdijkkade 2 te Naaldwijk,

telefoonnummer: 140174.

- de gemeente Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37 te Schipluiden, telefoonnummer:

015 – 380 41 11.

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, 's Gravenhage.

Beroep kan worden ingesteld door alle belanghebbenden.

 

Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, team Geluid, telefoonnummer: 010 – 246 80 00 onder vermelding van zaaknummer 9999183673

 

Meer informatie over het project N211 Wippolderlaan kunt u vinden op de provinciale website https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n211/n211-wippolderlaan.

U kunt zich via de website ook aanmelden voor de nieuwsbrief van het project zodat u geen belangrijke informatie mist.