Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekReactietermijn
DrentheProvinciaal blad 2021, 5969andere beschikkingBodemsanering; locatie het voormalige stortplaats Valderseweg te Dwingeloo, deelsaneringsplan

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 10 mei 2021 de melding (artikel 28 van de Wet bodembescherming (Wbb)) van een sanering van bodemverontreiniging hebben ontvangen van Gemeente Westerveld ter plaatse van locatie het voormalige stortplaats Valderseweg te Dwingeloo, gemeente Westerveld.

Gemeente Westerveld is van plan de bodem te saneren.

De bodemsanering houdt in dat het stortmateriaal wordt ontgraven en verwijderd en dat voor deze ontgraving een bronnering noodzakelijk is waarbij een zuivering van het grondwater plaatsvindt.

Het doel van de bodemsanering is het verwijderen van het stortmateriaal waarna op de locatie winkels met bijbehorende parkeerplaatsen ontwikkeld wordt. Daarbij is rekening gehouden met het toekomstige gebruik als bedrijventerrein.

De bodemsanering zal in het najaar van 2021 plaatsvinden en zal zes weken duren.

In het kader van artikel 39 van de Wbb zijn Gedeputeerde Staten van Drenthe van plan in te stemmen met het saneringsplan.

Belanghebbenden hebben tot en met 1 augustus 2021 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het saneringsplan ligt van 22 juli 2021 tot en met 5 augustus 2021 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;

  • de gemeente Westerveld, team Leefomgeving (gemeentehuis, Raadhuislaan 1 te Diever) op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur; buiten kantooruren volgens afspraak..

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer D. Katgert, telefoonnummer (0592) 754588. In de periode van 22 juli 2021 tot en met 13 augustus 2021 kunt u contact opnemen met zijn vervanger, de heer L. Wallinga, telefoonnummer (0592) 754588.