Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekReactietermijn
DrentheProvinciaal blad 2021, 5966andere beschikkingBodemsanering; evaluatieverslag

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe maken bekend dat zij op 14 april 2021 een evaluatieverslag van een bodemsanering hebben ontvangen van VDL Wientjes Roden.

Het betreft de locatie Ceintuurbaan Noord 130 te Roden, gemeente Noordenveld.

Van 28 november 2018 tot en met 29 november 2018 is een bodemsanering uitgevoerd.

Op 27 juli 2018 hebben GS van Drenthe ingestemd met het deelsaneringsplan. De doelstelling volgens dat deelsaneringsplan was de sterk verontreinigde grond met gehalten minerale olie boven de interventiewaarde direct rondom de waterleiding verwijderen.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat de getroffen saneringsmaatregelen voldoen aan het deelsaneringsplan, onze instemming met het deelsaneringsplan en de wijzigingen op het deelsaneringsplan.

Voor de locatie wordt de beschikking ernst en urgentie d.d. 13 november 2001, in stand gehouden voor wat betreft de aanmerking als ernstig geval, de maatregelen en gebruiksbeperkingen.

Belanghebbenden hebben tot en met 1 september 2021 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij GS van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het evaluatieverslag ligt van 21 juli 2021 tot en met 1 september 2021 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;

  • de gemeente Noordenveld, gemeentehuis Roden, Raadhuisstraat 1 te Roden op werkdagen van 8.00 uur tot 12.00 uur.

In het kader van de Wet bodembescherming, artikel 39c, zijn GS van Drenthe van plan in te stemmen met het evaluatieverslag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, mevrouw M. Meindertsma-Messchendorp, telefoonnummer (0592) 754432.