Provincie Groningen - verlening ontbrandingstoestemming - ontbranding brengen van vuurwerk -27 en 28 augustus 2021 op diverse tijdstippen tussen 10:00 en 24:00 uur tijdens het Hullabaloo festival - Concourslaan 10 (Drafbaan), Groningen

Ontbrandingstoestemming vuurwerkbesluit (Vb)

Aan Masterpyrotech hebben wij een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit verleend voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk aan de Concourslaan 10 (Drafbaan) te Groningen. Het vuurwerk zal plaatsvinden op 27 en 28 augustus 2021 op diverse tijdstippen tussen 10:00 en 24:00 uur tijdens het Hullabaloo festival.

Terinzagelegging

Het besluit en bijbehorende stukken liggen van 19 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage:

- bij de gemeente Groningen Harm Buiterplein 1 te Groningen

- in de mediatheek van het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen. U dient zich te melden bij de balie.

Bezwaar U kunt tot en met 25 augustus 2021 een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen, kan worden verzocht om een voorlopige voorziening.

Gedeputeerde Staten van Groningen

Naar boven