Provincie Groningen - subsidieplafond regeling Regulier Onderhoud Rijkmonumenten Groningen (RORG) 2e helft 2021

Voor regulier onderhoud van door particuliere eigenaren bewoonde rijksmonumenten in de aardbevingsgemeenten is voor de tweede helft van 2021 een bedrag van € 800.000,- beschikbaar.

Vanaf 1 juli kunnen er aanvragen bij de provincie worden ingediend. Zie de provinciale website voor meer informatie:

www.provinciegroningen.nl/rorg.

Naar boven