Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2021, 4543Beschikkingen | afhandelingGemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Verleend aan: Ausnutria Operations B.V. een omgevingsvergunning onder kenmerk 2021-FUMO-0053325.

Betreft: het aanbrengen van gevelreclame.

Locatie: Ceres 10, 8448 CW Heerenveen, gemeente Heerenveen.

 

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikking van 11 juni t/m 22 juli 2021 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.