Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 4472Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Vopak Terminal Chemiehaven B.V. (9999229079)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Vopak Terminal Chemiehaven B.V.

Locatie : Chemiestraat 10, 3197 KB Rotterdam-Botlek

Activiteit : Bouwen

Voor : Het plaatsen van een tijdelijk bouwwerk voor 15 jaar. Het betreft een verfcontainer

Aanvraagdatum : 3 juni 2021

Zaaknummer : 9999229079

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.