Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 4471Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Koole Tankstorage Botlek B.V. (9999229062)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Koole Tankstorage Botlek B.V.

Locatie : Oude Maasweg 6, 3197 KJ Rotterdam-Botlek

Activiteit : Bouwen

Voor : Het (ver)plaatsen van het hekwerk nabij contractorpark voor het uitbreiden van de

parkeerplaats

Aanvraagdatum : 1 juni 2021

Zaaknummer : 9999229062

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.