Wijziging Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 softwareontwikkeling

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 softwareontwikkeling

 

 

BESLUITEN:

 

het openstellingsbesluit van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 softwareontwikkeling zoals vastgesteld bij hun besluit van 9 februari 2021, kenmerk 4.3/2021000237, Provinciaal Blad 1284 van 2021, als volgt te wijzigen.

 

Artikel I

 

In artikel I wordt de tekst

 

“Gedeputeerde Staten stellen gezamenlijk de aanvraagperiode vast op 16 februari 2021 tot en met 31 december 2021.”

 

vervangen door:

 

“Gedeputeerde Staten stellen gezamenlijk de aanvraagperiode vast op 16 februari 2021 tot 25 mei 2021”.

 

 

Artikel II

 

Dit wijzigingsbesluit wordt in de Provinciale Bladen van Drenthe, Fryslân en Groningen bekendgemaakt en treedt in werking op 25 mei 2021.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 18 mei 2021

Kenmerk 4.3/2021000863

 

 

Uitgegeven: 25 mei 2021

 

 

Naar boven