Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 3631Overige overheidsinformatieMelding Activiteitenbesluit milieubeheer, De Constant Rebecqueplein 20 te Den Haag

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor het plaatsen en in gebruik nemen van een noodstroomaggregaat. De locatie betreft De Constant Rebecqueplein 20, 2518 RA te Den Haag (zaaknummer 00615699).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De melding ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.