Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 3625Overige overheidsinformatieKennisgeving verlengen proceduretermijn BP Raffinaderij Rotterdam B.V. (9999220852)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : BP Raffinaderij Rotterdam B.V.

Locatie : D'Arcyweg 76, 3198 NA Rotterdam-Europoort

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het plaatsen van een tijdelijke mobiele installatie voor het reinigen van amine

Aanvraagdatum : 30 maart 2021

Verzenddatum : 5 mei 2021

Zaaknummer : 9999220852

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.