Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 3447Overige overheidsinformatieKennisgeving verlengen proceduretermijn Alco Energy Rotterdam B.V. (9999218106)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Alco Energy Rotterdam B.V.

Locatie : Merwedeweg 10, 3198 LH Rotterdam-Europoort

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het aftappen van maisolie bij de productie van bio-ethanol

Aanvraagdatum : 9 maart 2021

Verzenddatum : 29 april 2021

Zaaknummer : 9999218106

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.