Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2021, 3430Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor geheel Overijssel

Op 10 november 2020 ontvingen wij een aanvraag voor een ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderzoeken van de rol van bosmuis en grote bosmuis in de verspreiding en transmissie van het teken-encefalitis virus. Het onderzoek vindt plaats in heel Overijssel. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de ontheffing Wet natuurbescherming wordt toegekend. Het besluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 4998899 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. De termijn voor het indienen van bezwaar is gestart op 1 mei 2021.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 49988 99.