Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 3419Beschikkingen | afhandelingMelding Besluit Uniforme Saneringen - Loosterweg Noord te Lisse

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens de provincie luid-Holland een melding ontvangen ingevolge artikel 39b (BUS melding tijdelijk uitplaatsen) van de Wet bodembescherming (Wbb), ingediend door Oeta Milieu B.V, namens Dunea N.V. Het betreft een melding voor de locatie Loosterweg Noord te Lisse, kadastraal bekend Lisse, sectie C, nummers 3645 (ged.) en 4929 (ged.). De locatie is geregistreerd onder de locatiecode AA055301105.

 

Procedure

Deze kennisgeving staat los van het feit of de controle of de melding in overeenstemming is met artikel 39b van de Wbb. De Omgevingsdienst deelt de saneerder binnen circa vier weken na ontvangst van de melding schriftelijk mee of de melding in overeenstemming is met artikel 39b Wbb. Deze mededeling is geen beschikking in de zin van art. 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. lnspraak, ter visielegging, zienswijze, bezwaar en beroep is dan oak niet van toepassing op de mededeling. Indien de melding in overeenstemming is met artikel 39b Wbb kan de saneerder vanaf vijf weken na de datum ontvangst melding, starten met de sane ring.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Omgevingsdienst West-Holland via (071) 408 3100 of meldingwbb@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2021010950