Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 2675Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Zuidelijke Dwarsweg 17 in Zevenhuizen

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 3 april 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dit betreft het wijzigingen van gebouw 7 ter plaatse van de Zuidelijke Dwarsweg 17 in Zevenhuizen. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2021101782. De aanvraag betreft:

  • bouwen

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de Provincie Zuid-Holland een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.