Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2021, 2656Overige overheidsinformatieBUS, melding ontvangen, Achterweg 60 en 64, De Kwakel

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gedeputeerde staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) heeft ontvangen. Deze melding heeft betrekking op een eenvoudige bodemsanering die met een standaardaanpak op grond van het BUS kan worden gerealiseerd.

De melding betreft een eenvoudige bodemsanering categorie immobiel die op grond van het Besluit Uniforme Saneringen zonder beschikking kan worden uitgevoerd.

Ontvangstdatum melding: 4 maart 2021

Zaaknummer: 1016209

De saneerder mag 5 weken na ontvangst van deze melding aanvangen met de sanering, tenzij de melding niet voldoet aan het Besluit Uniforme Saneringen. Indien belanghebbenden van mening zijn dat de sanering niet aan het BUS voldoet kunnen zij dat mondeling of schriftelijk aan ons melden.Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.