Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 2619Overige overheidsinformatieKennisgeving verlengen proceduretermijn Hexion B.V. (9999219455)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Hexion B.V.

Locatie : Vondelingenweg 601, 3196 KK Rotterdam-Vondelingenplaat

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het opstellen van een testunit op pilotplantniveau gedurende 1 jaar

Aanvraagdatum : 18 maart 2021

Verzenddatum : 2 april 2021

Zaaknummer : 9999219455

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.