Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2021, 2557Overige overheidsinformatieProvincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Westelijke Randweg (spoor en weg), Geleen, BUS 2021-051

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van ProRail over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten. Het betreft de categorie tijdelijk uitplaatsen (35 dagen).

Locatie: Westelijke Randweg (spoor en weg), Geleen, kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie A, nummer 11182 Datum ontvangst melding: 24 februari 2021 Projectcode: LI188300494 BUS-nummer: 2021-051

Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.

Informatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 43 389 99 99