Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2021, 2296Plannen | ruimtelijkBekendmaking besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 10 maart 2021 tot vaststelling van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht

Op 10 maart 2021 hebben Provinciale Staten van Utrecht de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht vastgesteld, met inachtneming van de aanvaarde amendementen. De Interim Omgevingsverordening vervangt de Provinciale Ruimtelijke Verordening, de Provinciale Milieuverordening 2013, de Wegenverordening provincie Utrecht 2010, de Waterverordening provincie Utrecht 2009, de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017, de Waterverordening waterschap Rivierenland, de Waterverordening waterschap Vallei en Veluwe, de Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017, de Distelverordening provincie Utrecht 1990 en de Ontgrondingenverordening, provincie Utrecht.

De interim Omgevingsverordening provincie Utrecht treedt op 1 april 2021 in werking.

In de Interim Omgevingsverordening zijn regels voor de fysieke leefomgeving opgenomen. De regels uit de bovenstaande verordening zijn, daar waar nodig, herschreven, samengevoegd, vereenvoudigd en op elkaar afgestemd. De verordeningen zijn samengevoegd met het oog op de toekomstige invoering van de Omgevingswet. De Interim Omgevingsverordening heeft juridische werking onder de huidige wetten. Zodra de Omgevingswet in werking treedt, zal de Interim Omgevingsverordening worden vervangen door de Omgevingsverordening.

Beschikbaarheid en inzage van de stukken:

De provincie biedt de mogelijkheid om kennis te nemen van de Interim Omgevingsverordening. Daarom ligt het document vanaf 1 april 2021 tot en met 12 mei 2021 ter inzage. De Interim Omgevingsverordening is vanaf 1 april te vinden op:

- www.provincie-utrecht.nl/terinzage;

- https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ met planidentificatienummer NL.IMRO.9926.2020InterimVerord-VA01;

- ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl.

Een papieren versie ligt tijdens kantooruren ter inzage:

- in het Huis voor de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht;

- bij alle gemeentehuizen en waterschapshuizen in de provincie Utrecht.

Geen bezwaar, geen beroep 

Tegen de vastgestelde Interim Omgevingsverordening is geen bezwaar en geen beroep mogelijk.

Meer informatie

Meer informatie over de Interim Omgevingsverordening is te vinden op www.omgevingswet.provincie-utrecht.nl.

Mocht u nog vragen hebben over de Interim Omgevingsverordening dan kunt u contact opnemen via e-mail: Omgevingswet@provincie-utrecht.nl.