Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2021, 177Beschikkingen | aanvraagProvincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/Sitech Services B.V., deelinrichting Terreinen/Wegen/Kolommenbanen, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een aanvraag is ontvangen:

Voor: verandering routes goederentransporten 

Locatie: CSP/Sitech Services B.V., deelinrichting Terreinen/Wegen/Kolommenbanen, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen

Datum aanvraag: 5 januari 2021

Zaaknummer: 2021-100065

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12