Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2021, 1714Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland Wet bodembescherming Dr. Hartogsweg (schoolplein) in Ede

Vaststelling besluit sanering

Op 23-02-2021 is door Wonen op Enka C.V. een evaluatieverslag van de volledige sanering met nazorg op grond van de Wet Bodembescherming ingediend.

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij van plan zijn een besluit te nemen over het Evaluatieverslag van de bodemverontreiniging gelegen aan Dr. Hartogsweg (schoolplein) in Ede

Mogelij k heid van inzien

Het Evaluatieverslag kan van 05-03-2021 tot 19-03-2021 worden ingezien via www.overheid.nl.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen vóór 19-03-2021 schriftelijke zienswijze indienen onder vermelding van GE022800372 en zaaknummer ODRA21MA0705 aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

 

Arnhem, 5 maart 2021.

 

Omgevingsdienst Regio Arnhem,

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland