Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2021, 1699Overige overheidsinformatieProvincie Noord-Brabant - kennisgeving openbare vergadering

Provinciale Staten van Noord-Brabant

 

gelet op artikel 19 van de Provinciewet en artikel 17 van het Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020;

 

maken bekend:

 

dat een vergadering van Provinciale Staten zal worden gehouden op vrijdag 12 maart 2021, aanvang 13.30 uur.

 

Door de coronacrisis is het niet mogelijk om de vergadering ter plaatse bij te wonen, via www.Brabant.nl wordt u in de gelegenheid gesteld om via een videostream de vergadering live te volgen.

 

’s-Hertogenbosch, 2 maart 2021

Provinciale Staten voornoemd,

 

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de griffier,

mr. K.A.E. ten Cate