Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2021, 1408Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Dorpsstraat 68 in Den Ham

Gedeputeerde staten van Overijssel delen mee dat zij op 8 februari 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. De aanvraag gaat over Coöperatieve Aankoopvereniging Den Ham op de locatie Dorpsstraat 68 in Den Ham.

Nadere inlichtingen: 038 499 88 99.