Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2021, 129Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieplafond Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe.

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 12 Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe;

 

 

BESLUITEN:

 

voor de Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe het subsidieplafond voor de periode 15 januari 2021 tot 1 januari 2022 vast te stellen op € 2.800.000,--.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 15 januari 2021 en vervalt op 1 januari 2022.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 5 januari 2021

Kenmerk: 4.1/2020002644

 

 

Uitgegeven: 11 januari 2021