Aanvraag omgevingsvergunning voor GETEC PARK.EMMEN te Emmen inzake de aanleg van de korrelleiding E15 tussen DSM en Emmtec Services B.V.

 

Op 14 december 2021 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van GETEC PARK.EMMEN, gelegen aan Eerste Bokslootweg 17 te Emmen. Het verzoek betreft de aanleg van de korrelleiding E15 tussen DSM en Emmtec Services B.V.

 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.

 

Naar boven