Wijziging subsidieplafond Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 13 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe (nr. 2021/2254) en het besluit Subsidieplafonds 2022 (nr. 2021/11700)

 

 

BESLUITEN:

 

 

Voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe voor het kalenderjaar 2022 het subsidieplafond te wijzigen van € 2.855.000,-- naar € 3.000.000,--.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 21 december 2021

Kenmerk 4.4/2021002336

 

 

Uitgegeven: 23 december 2021

 

 

 

Naar boven