Subsidieplafond Subsidieregeling MKB Advies Voucher

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 5 van de Subsidieregeling MKB Advies Voucher;

 

 

BESLUITEN:

 

 

Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling MKB Advies Voucher voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 vast te stellen op € 650.000,--.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022 en vervalt van rechtswege op 31 december 2022.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 26 oktober 2021

Kenmerk 5.5/2021001872

 

 

Uitgegeven: 23 december 2021

 

 

Naar boven