Terinzagelegging vergunning ontgrondingen – Zuideind 8a te Drouwenerveen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van de Ontgrondingenwet een vergunning hebben verleend voor:

De vergunning heeft betrekking op het verlengen van de geldigheidsduur van ontgrondingsvergunning Borger-Odoorn 2019-1. Deze vergunning is verleend voor het ontgronden van het terrein in de gemeente Borger-Odoorn, kadastraal bekend Borger, sectie N, nummer(s) 1357, plaatselijk bekend Zuideind 8a te Drouwenerveen.

U kunt de vergunning vanaf 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022 digitaal inzien op de website https://www.officielebekendmakingen.nl/.

Belanghebbende kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een beroepschrift indienen bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State. Voor meer informatie over het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.

Naar boven