Subsidieregeling regulier onderhoud rijksmonumenten provincie Groningen 2020 (RORG 2020) - Subsidieplafond 2022

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 14 december 2021, nr. A.30, afdeling ECP, dossiernummer K32776 het volgende besluit hebben genomen:

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

Overwegende dat;

 • -

  bij besluit van 16 juni 2020 de Subsidieregeling regulier onderhoud rijksmonumenten provincie Groningen 2020 is vastgesteld, , welke bij besluit van 8 februari 2021 op enkele punten is gewijzigd;

 • -

  dat voor de activiteiten genoemd in de Subsidieregeling regulier onderhoud rijksmonumenten provincie Groningen 2020 budget beschikbaar is gesteld.

Gelet op:

 • -

  artikel 4.22 en 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 6 van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  artikel 9 van de Subsidieregeling regulier onderhoud rijksmonumenten provincie Groningen 2020.

Besluiten:

ARTIKEL I  

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling regulier onderhoud rijksmonumenten provincie Groningen 2020 vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 is € 1.350.000,-.

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt verdeeld op basis van de verdeelcriteria zoals genoemd in artikel 11 van de Subsidieregeling regulier onderhoud rijksmonumenten provincie Groningen 2020.

 • 3

  Het subsidieplafond onder 1 geldt voor alle volledige aanvragen die binnen de genoemde periode zijn ingediend.

ARTIKEL II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Groningen, 14 december 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.

Naar boven