Aanvraag omgevingsvergunning voor Aspen Oss BV - OLO 6514385, - het aanbrengen van werkbordessen met kooiladder op/aan recent geplaatste leidingbrug tussen gebouw FE en FC - Kloosterstraat 6, 5349AB Oss

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, aanvraag reguliere procedure Wabo, voor het aanbrengen van werkbordessen met kooiladder op/aan recent geplaatste leidingbrug tussen gebouw FE en FC voor de inrichting gelegen aan Kloosterstraat 6 te Oss.

 

7 december 2021, Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakt bekend dat zij van Aspen Oss BV een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De aanvraag betreft het aanbrengen van werkbordessen met kooiladder op/aan recent geplaatste leidingbrug tussen gebouw FE en FC voor de inrichting gelegen aan Kloosterstraat 6 te Oss.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Wij wijzen erop dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele besluiten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-053059 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

Naar boven