Beschikking Wet bodembescherming Willem Alexanderhof fase 4 te Julianadorp in de gemeente Den Helder

 

Beschikking

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, naar aanleiding van een ingediend evaluatierapport, ingestemd met de uitgevoerde sanering op de locatie Willem Alexanderhof fase 4 te Julianadorp in de gemeente Den Helder.

 

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 25 november tot 6 januari 2022 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

 

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088-102 1300 onder vermelding van zaaknummer 358138.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.

 

Naar boven