Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 11404omgevingsvergunningKennisgeving aanvraag TES Sustainable Battery Solutions B.V. (9999249836)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : TES Sustainable Battery Solutions B.V.

Locatie : Elbeweg 110, 3198 LC Rotterdam-Europoort

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Wijzigen activiteiten met betrekking tot ontlading en ontmanteling EV-batterijen

Aanvraagdatum : 19 november 2021

Zaaknummer : 9999249836

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.