Activiteitenbesluit, melding ontvangen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een melding ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen.

De melding betreft het lozen van grondwater op/in de bodem.

Ontvangstdatum melding: 18 november 2021

Melder: Nuon Power Generation B.V.

Locatie: Petroleumhavenweg 1, Amsterdam

Zaaknummer: 10735808

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Heeft u een vraag over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Naar boven