Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een grondwatersanering voor de locatie Parallelstraat 52 in Oldenzaal

Op 2 november 2021 ontvingen wij een verzoek tot het instemmen met een evaluatieverslag van een grondwatersanering op de locatie Parallelstraat 52 in Oldenzaal. Het besluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle en bij de des betreffende gemeente. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 88 99 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. De termijn voor het indienen van bezwaar is gestart op 17 november 2021.

Nadere inlichtingen: Omgevingsdienst Twente via 0546-749 500 of per e-mail op info@odtwente.nl.

Naar boven