Beschikking Wet Bodembescherming Dijkweg en Vleetweg te Andijk in de gemeente Medemblik

 

Beschikking

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, naar aanleiding van een ingediend evaluatierapport, ingestemd met de uitgevoerde sanering op de locatie Dijkweg en Vleetweg te Andijk in de gemeente Medemblik.

 

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 25 november tot 6 januari 2022 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

 

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088-102 1300 onder vermelding van zaaknummer 355266.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.

 

Naar boven