Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2020, 9101Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5536621 - Waterschap Vallei en Veluwe - kadastrale sectie A perceelnr 4080 te Harderwijk

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

 

Aanvrager : Waterschap Vallei en Veluwe

 

Locatie : kadastrale sectie A perceelnr 4080 te Harderwijk

Omschrijving : Wijziging in verleende vergunning voor het aanleggen van

een zonneveld nabij de RWZI van Harderwijk

Datum ontvangst : 24 november 2020

Zaaknummer ODRN : W.Z20.109653.01

 

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

 

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.