Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2020, 9092Beschikkingen | afhandelingGemeente De Fryske Marren Melding bodemsanering

 

Ontvangen is de volgende melding om de bodem te saneren volgens het Besluit uniforme saneringen (BUS):

- 2 december 2020, Raadhuisstraat 42 tot 53, 8561 BH Balk, gemeente De Fryske Marren.

 

Wanneer de melding klopt met de eisen van het BUS, dan mag de saneerder vijf weken na de ontvangstdatum beginnen. Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met de melding? Dan kunt u zo spoedig mogelijk reageren.

 

Wilt u informatie inwinnen of reageren? Neemt u dan contact op met de FUMO, e-mail bodem@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.