Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2020, 9089Beschikkingen | aanvraagGemeente De Fryske Marren Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Ontvangen van: Exploitatiemaatschappij Phoenix B.V. een aanvraag om een omgevingsvergunning op 1 december 2020.

Betreft: het vernieuwen van luchtverhitter Egron 3.

Locatie: Hollandiastraat 15, 8517 HC Scharsterbrug, gemeente De Fryske Marren.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.