Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2020, 900Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4918563 - Groen Gas Gelderland - Veronica 2 te Bemmel

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Aanvrager : Groen Gas Gelderland

Locatie : Veronica 2 te Bemmel

Omschrijving : aanleggen en exploitatie mestbassin GGG

Datum ontvangst : 3 februari 2020

Zaaknummer ODRN : W.Z20.101367.01

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.