Provinciaal blad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenProvinciaal blad 2020, 8935Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent Subsidie loket leefbaarheid Nationaal Programma Groningen - subsidieplafond 2021

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 24 november 2020, nr. A.10, afdeling PPM, dossiernummer K19342 het volgende besluit hebben genomen:

 

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

 

Overwegende dat:

 • -

  bij besluit van 24 november 2020 de Subsidieregeling Loket Leefbaarheid Nationaal Programma Groningen is vastgesteld;

 

Gelet op:

 • -

  artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • -

  Artikel 5 van de Subsidieregeling GRRG 2020.

 

Besluiten:

 

 

Voor de Subsidieregeling Loket Leefbaarheid Nationaal Programma Groningen voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021 de volgende subsidieplafonds vast te stellen:

ARTIKEL I

 • a.

  het deelsubsidieplafond voor het aardbevingsgebied in de provincie Groningen op een bedrag van € 850.000,-;

 • b.

  het deelsubsidieplafond voor het niet-aardbevingsgebied in de provincie Groningen op een bedrag van € 300.000,-.

ARTIKEL II

 • a.

  De subsidieplafonds gelden voor de in deze periode ingediende volledige aanvragen;

 • b.

  De subsidieplafonds worden verdeeld op de wijze zoals bepaald in artikel 15 van de Subsidieregeling Loket Leefbaarheid.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

.

Groningen, 24 november 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.