Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent Subsidie loket leefbaarheid Nationaal Programma Groningen - subsidieplafond 2021

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 24 november 2020, nr. A.10, afdeling PPM, dossiernummer K19342 het volgende besluit hebben genomen:

 

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

 

Overwegende dat:

 • -

  bij besluit van 24 november 2020 de Subsidieregeling Loket Leefbaarheid Nationaal Programma Groningen is vastgesteld;

 

Gelet op:

 • -

  artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • -

  Artikel 5 van de Subsidieregeling GRRG 2020.

 

Besluiten:

 

 

Voor de Subsidieregeling Loket Leefbaarheid Nationaal Programma Groningen voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021 de volgende subsidieplafonds vast te stellen:

ARTIKEL I

 • a.

  het deelsubsidieplafond voor het aardbevingsgebied in de provincie Groningen op een bedrag van € 850.000,-;

 • b.

  het deelsubsidieplafond voor het niet-aardbevingsgebied in de provincie Groningen op een bedrag van € 300.000,-.

ARTIKEL II

 • a.

  De subsidieplafonds gelden voor de in deze periode ingediende volledige aanvragen;

 • b.

  De subsidieplafonds worden verdeeld op de wijze zoals bepaald in artikel 15 van de Subsidieregeling Loket Leefbaarheid.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

.

Groningen, 24 november 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.

Naar boven