Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 8926Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Esso Nederland B.V. (9999201392)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Esso Nederland B.V.

Locatie : Botlekweg 121, 3197 KA Rotterdam-Botlek

Activiteit : Bouwen

Voor : Het oprichten van een installatie om een reststroom van kooldioxide (CO2) geschikt te

maken voor transport pijpleiding

Aanvraagdatum : 26 november 2020

Zaaknummer : 9999201392

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.