Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 8920Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Transterminal Dordrecht B.V. (9999201196)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Transterminal Dordrecht B.V.

Locatie : Kreekweg 11, 3316 BD Dordrecht

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Een wijziging van opslagvoorziening, Agro Delta 1 naar Agro Delta 2, voor de

opslag van (mest)stoffen

Aanvraagdatum : 23 november 2020

Zaaknummer : 9999201196

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.