Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 8917Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Broekman Logistics Europoort b.v. (9999201089)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Broekman Logistics Europoort b.v.

Locatie : Makassarstraat 1, 3199 LL Rotterdam-Maasvlakte

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : De opslag van ADR 5.1 PG III in LQ verpakkingen

Aanvraagdatum : 25 november 2020

Zaaknummer : 9999201089

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.