Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2020, 883Beschikkingen | afhandelingBekendmaking aanvraag vergunning Atoomweg 7-9 in Utrecht

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 6 februari 2020 een aanvraag voor een vergunning in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Eneco Warmteproductie Utrecht B.V. te Utrecht. De aanvrager wil een vergunning (activiteit bouwen) voor het plaatsen van een welkomstbord tegen het hekwerk op de locatie Atoomweg 7-9 in Utrecht. De aanvraag heeft kenmerk Z-WABO-2020-0608.

Op deze aanvraag is de reguliere procedure van toepassing. Tegen deze aanvraag kan geen bezwaarschrift of zienswijze worden ingediend. Het indienen van bezwaar is pas mogelijk nadat een besluit op de aanvraag is genomen. De beslistermijn van 8 weken hebben wij met zes weken verlengd. Wij nemen binnen 14 weken een besluit op de aanvraag.

 

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Utrecht, 12 februari 2020