Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 8574Beschikkingen | afhandelingAanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Eerste Stationsstraat 186 te Zoetermeer

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 16 november 2020 een aanvraag voor een milieuneutrale veranderingsvergunning is ontvangen voor het vernieuwen van de bestaande olieopslagvoorziening. De locatie betreft Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM te Zoetermeer (zaaknummer 00597393).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De aanvraag ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt.