Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 8534Beschikkingen | afhandelingProvincie Zuid Holland, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Banneweg 30 te Schelluinen

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij besloten hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn van 6 weken:

 

Aanvraag:

Z-20-378280

Activiteit:

  • Milieu (neutraal wijziging)

Voor: slibindikking Schelluinen

Locatie: Banneweg 30 te Schelluinen

Datum besluit: 17 november 2020

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvraag heeft beslist.