Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 8525Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Janssen Biologics B.V. (9999199177)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Janssen Biologics B.V.

Locatie : Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het realiseren van een opbouw op het dak van gebouw D ten behoeve van gowning faciliteiten

Aanvraagdatum : 9 november 2020

Zaaknummer : 9999199177

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.